Nhang Trầm Hương Nguyên Chất 30 CM

90.000  75.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 30 cm

Khối lượng: 75 gram

Thời gian cháy: 30 phút