Nhang Trầm Hương Có Tăm Loại 3

350.000  300.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 40 cm

Khối lượng: 100 gram

Thời gian cháy: 30 phút