Nhang Trầm Hương Cao Cấp Loại 2

450.000  390.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 40 cm

Khối lượng: 100 gram

Thời gian cháy: 30 phút

    còn 998 hàng