Nhang Trầm Hương Không Tăm Loại Đặc Biệt

470.000  350.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp loại 1

Kích thước: 20 cm

Số lượng cây: 100 cây

Khối lượng: 20 gram

Thời gian cháy: 15 phút