Nhang Trầm Hương Nguyên Chất 50CM

500.000 

NHANG TRẦM HƯƠNG NGUYÊN CHẤT 50CM – TRẦM HƯƠNG THIÊN QUANG

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước:  50 cm

Khối lượng: 250 gram

Thời gian cháy: 45 tiếng