Bộ Nhang Trầm Không Tăm + Khay Đốt Cao Cấp

260.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp

Kích thước: 20 cm

Số lượng cây: 90 – 100 cây

Khối lượng: 20 gram

Thời gian cháy: 15 phút