Nhang Trầm Hương Không Tăm 100% Thiên Nhiên

250.000  180.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 20 cm

Số lượng cây: 90 – 100 cây

Khối lượng: 20 gram

Thời gian cháy: 25 – 30 phút