Quạt Trầm Hương Bày Phong Thủy

5.000.000 

Quạt Trầm Hương bày phong thủy nằm trong bộ sưu tập sản phẩm trầm hương. Đây là một trong những sản phẩm trầm mỹ nghệ được nhiều khách hàng quan tâm và tìm mua trong thời gian qua tại Trầm Hương Thiên Quang.