Nhang Trầm Hương Nguyên Chất 60 CM

300.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước:  60 cm

Khối lượng: 250 gram

Thời gian cháy: 4 tiếng