Chuỗi Hạt Trầm Hương 108 hạt TQB1.3

8.000.000 

TRẦM NÚI THIÊN NHIÊN

Số hạt: 108

Đường kính hạt: 6 mm

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm 108 ý nghĩa tâm linh rất lớn.