Chuỗi Hạt Trầm Hương 108 hạt TQB1.3

8.000.000 

TRẦM GIÓ NÚI THIÊN NHIÊN

Số hạt: 108

Đường kính hạt: 7 mm

Khối lượng: 10.4 gram

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm 108 ý nghĩa tâm linh rất lớn.