Vòng Tay Trầm Hương (Trầm Chìm) TQB1.7

15.000.000 

Số hạt: 13

Đường kính hạt: 18 mm

Đường kính vòng tay: 6.5 cm

Khối lượng: 44.5 gram

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm núi tư nhiên gió ngọt, trầm chìm nước