Vòng Trầm Thô Cao Cấp – TQB1.11

8.500.000  8.000.000 

Khối lượng: 3.5 gram.

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm hương thiên nhiên cao cấp