Vòng Tay Trầm Tốc Kiến Tây Ninh TQB1.13

1.400.000  1.200.000 

TRẦM HƯƠNG  TỐC KIẾN TÂY NINH

Số hạt: 14

Đường kính hạt: 20 mm

Đường kính vòng tay: 6.5 cm

Khối lượng: 25 gram

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm tốc kiến Tây Ninh đặc biệt