Vòng Tay Trầm Hương Sánh Chìm

2.290.000  1.590.000 

Số hạt: 17 hạt

Đường kính hạt: 10 mm

Số điện thoại: 09167 456 83

Đặc điểm: Trầm hương sánh, chìm nước.