Combo Nhang Có Tăm + Nhang Khoanh – Tặng 1 Lư Xông Tuyệt Đẹp

820.000 

COMBO bao gồm 3 sản phẩm:

  • 1 NHANG TRẦM HƯƠNG CÓ TĂM: 400K
  • NHANG TRẦM HƯƠNG KHOANH: 420K
  • 1 LƯ GỐM TRẦM HƯƠNG: 75K

TỔNG 820.000đ TIẾT KIỆM 75.000đ