2 Nhang Có Tăm + 1 Nhang Không Tăm – Tặng 1 Khay Đốt

780.000 

COMBO bao gồm 3 sản phẩm:

  • 2 NHANG TRẦM HƯƠNG CÓ TĂM: 600K
  • 1 NHANG TRẦM HƯƠNG KHÔNG TĂM: 180K
  • 1 KHAY ĐỐT TRẦM KHÔNG TĂM: 150K

TỔNG: 780.000 TIẾT KIỆM 150.000